dimecres, 8 de maig de 2013

EL SISTEMA ENDOCRÍ

El sistema endocrí o sistema hormonal és un conjunt d'òrgans i teixits de l'organisme que alliberen un tipus de substàncies anomenades hormones i està constituït a més d'aquestes, per cèl·lules especialitzades i glàndules endocrines
Les hormones són molt específiques, és a dir, cada hormona actua sobre unes determinades cèl·lules o òrgans. Les cèl·lules o òrgans que són sensibles a una hormona s' anomenen cèl·lules o òrgans diana.
QUINES SÓN LES FUNCIONS DEL SISTEMA ENDOCRÍ?

Les seves funcions són:

*Controlar la intensitat de les funcions químiques a les cèl·lules.
*Regir el transport de substàncies a través de les membranes de les cèl·lules.
*Regular l'equilibri de l'organisme.
*Fer aparèixer els caràcters sexuals secundaris.
*Altres aspectes del metabolisme de les cèl·lules, com el creixement i la secreció.

El sistemes endocrí, nerviós i reproductiu junt amb els ronyons, els intestins, el fetge i el greix ajuden a mantenir i controlar:
Els nivells d'energia del cos.
La reproducció.
El creixement i desenvolupament.
L'equilibri intern.
Les reaccions a les condicions ambientals.


LES GLÀNDULES

Les glàndules són agrupacions cel·lulars o òrgans especialitzats en la producció i la secreció de substàncies. 
Es classifiquen en:
-Endocrines: quan les secrecions s' alliberen directament a la sang.
-Exocrines: quan les secrecions s'alliberen a través d'un conducte a l'exterior de l'organisme o en alguna cavitat orgànica. Un exemple són llagrimals, sudorípares o les gàstriques.


LA DISTRIBUCIÓ DE LES GLÀNDULESLES PARTS DEL SISTEMA ENDOCRÍ

LES MALALTIES DEL SISTEMA ENDOCRÍ

En distingim alteracions de tres tipus:

- Del creixement: la hormona afectada és somatotropina.

* GIGANTISME: un excés d'hormona del creixement durant l'etapa de desenvolupament.
* NANISME: una manca d'hormona del creixement durant l'etapa de desenvolupament.

- Del metabolisme: la hormona afectada és la tiroxina.

* HIPERTIROÏDISME: una secreció per sobre del normal, causa un augment del metabolisme cel·lular.
* HIPOTIROÏDISME: una secreció per sota del normal, causa un alentiment de les funcions metabòliques.

-Del nivell de glucosa: la hormona afectada és la insulina.

* DIABETIS: disminució de l'insulina, que causa hiperglucèmia.
* Quan te lloc el cas contrari el pacient pateix hipoglucèmia que es posa en manifest per astènia i somnolència.